• Posts from Asiatour: AsiaTour

  Ziplining in Langkawi

  We started out with filling in the safety forms and with fitting the harness . Then we got a safety breefing on what to do and what not to do.  After that we were transported halfway up the waterfall to start our flying. The instructors spoke well english and they keept reminding us of the […]

  When arriving in Langkawi

  When you arrive in Langkawi there are a few things you need to know. Whether you come by plane or ferry. First of all, Pantai Cenang / Pantai Tengah area is the best if you want to experience beach, restaurants, bars and shops. There are lots of hotels here ranging from lowest budget to splurge […]

  Walking up to Gunung Raya

  Yes this is a nice but quite hard walk. It´s 4287 steps to the top and most of them are upwards (a few ones going down before the final stretch up.) Gunung Raya is the highest mountain on Langkawi. Start in Kampung Bukus (Book Village) and follow the path. The park in this area is […]

  Nest Rooftop, Langkawi

  The Nest is the first roof top bar in Langkawi and the view from up here is amazing. You can see Pantai Cenang from a totally different view. Watching the sunset from here is popular and you need to be out in time to get a good place to sit. They serve food, inspired from […]

  Leaving Langkawi

  There is just so much to explore in the world, why stay too long in Langkawi? I can surely give you a lot of reasons, after all I stayed here for almost two years and made Langkawi my home but that´s not what you are looking for is it? Anyway, you seen the beaches, drank […]

 • Can you make money on the beach

  Yes you can. I started with 20 USD and click banners 10 times/ day. Now my money are growing while I relax in the shade. Join this growing business now.

  Share Up To 110 % - 10% Affiliate Program

 • Bloggerfy

 • Recent Comments

 • Categories

 • Recent Posts

 • Meta

Fy faan för läkemedelsföretagen!

Man kan vaccinera flickor idag. Vaccinera mot cancer. Vaccinera mot dödsfall och svår sjukdom, mot operationer och sorg.

Det är 2 st företag som säljer vaccinet och landstinget ska välja ett av dem.

Först valde landstinget det ena företaget (Glaxo Smith Kline) som då överklagade. Då valde man det andra företaget (Sanofi Pasteur MSD) och nu överklagar det första företaget.

Det innebär att det dröjer minst ett år innan flickorna blir vaccinerade.

Från företagen är meddelandet klart och tydligt; Det är viktigare att de vinner upphandlingen än att unga flickors liv räddas!

Fy faan!

Kanske gillar du dessa också:

Följ mig på BlogLovin.

Tack för din kommentar. Observera att din emailadress kan komma att valideras. Endast kommentarer med giltiga emailadresser publiceras. Din IP-adress registreras.

10 Comments

 1. Va? Jag trodde det var färdigt med det… Vad knäppa dom är då

  View Comment
  Reply
 2. Dessa vaccin har dödat ett antal i andra länder. Rekombinanta genetiskt manipulerade vaccin som Gardasil och Cervarix gör att främmande virus DNA blandas med mottagarens egna DNA vars verkninger/mutationer man inte vet tillräckligt om i dagsläget för att kalla dessa vaccin säkra. Autoimmuna reaktioner är inget ovanligt och hur fertiliteten påverkas har man inte gjort studier på heller då vaccinen är såpass nya. HPV finns hos de flesta av oss och har man redan HPV i kroppen gör vaccinen ingen nytta utan kan tvärtom skada och öka risken att få cancer i framtiden.

  View Comment
  Reply
  • Ann-Britt,
   de allra flesta läkemedel ger biverkningar och hur de kommer att fungera långsiktigt vet man oftast inte när man introducerar dem. Det spelar ingen roll vilken av medicinerna det handlar om.
   Det är viktigt att man vaccinerar flickorna unga innan man har fått HPV och det är därför man valt att vaccinera flickorna redan vid 11 års ålder. 98% av sveriges befolkning bär på HPV-viruset och för att man inte ska drabbas bör man vaccinera innan man gjort sin sexuella debut.
   Att stoppa spridningen av HPV kan vi göra genom Vaccination av flickorna och på så sätt kan vi minska cancerrisken. Alla sätt att minska cancerrisk är bra!
   För cancer är ingen höjdare.

   View Comment
   Reply
 3. george

   /  September 22, 2011

  klart det är viktigast för de, de gör allt för att kunna få monopol över nåt och tjäna pengar och sedan om det ger mer skada än nytta med deras preparat bryr de sig inte alls. det viktigaste för läkemedelsföretag är att redovisa vinst, så aktieägarna blir glada, inte redovisa mer hälsa, för de går väl deras aktier ner, eftersom behovet av mediciner minskar. här lyckas vi bra. mer och mer mediciner och vacciner säljs och mer och mer sjukdom kommer det, speciellt de psykiska.

  View Comment
  Reply
 4. Dan

   /  September 22, 2011

  Ja fy faaan för företag som spenderar 10 år och 10-tals miljarder på att forska fram cancervaccin som kan rädda livet på tusentals människor. Usch för dem.

  View Comment
  Reply
  • Nope, fy faan för läkemedelsföretag som riskerar livet på unga flickor för att de tycker att de bordde fått upphandlingen istället. För övrigt så är din emailadress inte giltig. Nästa gång använder du en giltig annars blir du inte publicerad.

   View Comment
   Reply
 5. Niclas Holmberg

   /  September 24, 2011

  Hej ”Krulli”!

  Du har på din blogg uttryckt synpunkter på det faktum att vi i dag valt att överpröva tilldelningsbeslutet i upphandlingen av livmoderhalscancervaccin. Jag vill ta tillfället i akt att kommentera dessa genom att berätta varför vi tagit detta beslut, men också berätta vad vi gjort för att undvika en ny rättsprocess.

  GSK är ett kommersiellt företag och inte på något sätt objektiva i denna fråga. Vi är ytterst beroende av att våra intressenter har förtroende för oss och våra produkter och har därför övervägt detta överprövningsbeslut både en, två och tre gånger.

  Vår utgångspunkt var och är att få leverera ett vaccin som, i linje med den politiska viljan, kan ge Sveriges flickor ett så bra skydd mot livmoderhalscancer som möjligt. Enligt all offentlig och myndighetsgodkänd data på området råder det inget tvivel om att Cervarix* är det absolut bästa vaccinet i detta syfte.

  Det viktigaste utfallsmåttet för skyddseffekt i kliniska studier är det mot äkta förstadier till livmoderhalscancer, så kallad precancer, oberoende av orsakande HPV-virus. Här skyddar Cervarix i 93 procent av fallen jämfört med 43 procent för Gardasil.*

  Tiden från att en kvinna smittas med HPV till att hon utvecklar livmoderhalscancer är i regel 10-20 år och därför används långt framskridna förstadier till cancer som en markör för vaccineffekt i kliniska studier. Enligt vetenskapliga data förebygger Cervarix cellförändringar som kräver kirurgiska ingrepp hos sju av tio kvinnor, Gardasil hos fyra.*

  Vi blev därför väldigt förvånade när Stockholms läns landsting presenterade beslutet i förra veckan. I det har cancerskyddet för de båda vaccinerna bedömts lika. Hur någon kan landa i en sådan bedömning är för oss och de experter som har tittat på detta en fullständig gåta. Vid ett möte efter att beslutet kommunicerats talade dessutom de tjänstemän som hanterat upphandlingen om för oss att anbuden utvärderats enligt helt andra kriterier än de som angetts i det underlag som skickats ut. Vilka dessa kriterier var ville de dock inte tala om och vi blev även informerade om att konkurrentens anbud omfattades av sekretess – och det gällde även det pris de offererat.

  Vårt företag arbetar dagligen med offentliga upphandlingar som genomförs av kommuner, landsting och statliga myndigheter. Vi har aldrig tidigare varit med om ett så tunt tilldelningsbeslut .

  Vad som också stod klart var att vårt vaccin Cervarix hade fått ett prispåslag med närmare 45 procent på grund av att vaccinet inte skyddar mot könssjukdomen kondylom. En förhållandevis ofarlig sjukdom som inte omfattas av vaccinationsprogrammet och som företrädesvis läker ut av sig själv efter ett par månader.

  Upphandlingen riskerar alltså resultera i att Sveriges unga tjejer inte får bästa möjliga cancerskydd. Att på detta sätt frångå upphandlingens regler är högst sannolikt ett brott mot lagen om offentlig upphandling. Vi resonerar så här:

  • Landstingen kan inte presentera några belägg för värdering av cancerskydd hos Gardasil. Det enda som framgår av tilldelningsbeslutet är kommentaren ”enligt fabrikantens sätt att värdera denna effekt”. Detta har också bekräftats av den ansvarige tjänstemannen när han i media konstaterat att ”läkemedelsföretagen har använt olika vetenskapliga metoder”, (Läkemedelsvärlden 16/9). Vi känner heller inte till deras pris. Dock har vi via media fått reda på att vår konkurrents vaccin har ett högre pris.

  • Valet av vaccin har alltså baserats på sekretessbelagda studier. Visst finns det ibland delar av ett kontrakt där hemligstämpling är befogat, exempelvis tekniska lösningar, detaljerade leveransvillkor och dylikt. Men den vetenskapliga dokumentationen om läkemedel ska alltid vara publik. Så är det inte den här gången.

  • Det är också oklart vem som i praktiken har fattat själva upphandlingsbeslutet. Upphandlingen har bland annat handlagts av en hemlig expertgrupp. Vilka och hur många som ingår i expertgruppen är oklart. Vilken roll de spelat i upphandlingen likaså. GSK jobbar hårt för professionalitet och transparens. Vi har till exempel själva offentliggjort hela vårt anbud. Men när det gäller dessa frågor har vi mötts av mer eller mindre kompakt tystnad.

  Vi är utöver detta frågande till hur skydd mot kondylom kan ha fått en så oerhört stor tyngd i upphandlingen. Skydd mot kondylom ingår inte ens i barnvaccinationsprogrammet. I vårt anbud motsvarar prispåslaget för att Cervarix saknar skydd mot kondylom närmare 45 procent, vilket oss veterligen är det största påslaget någonsin, någonstans i en upphandling av detta slag i hela världen.

  Jag vet att det finns många läkare, sjuksköterskor och skolsköterskor som nu ivrigt väntar på att få komma i gång med vaccinationen. Och jag vet att ytterligare en rättsprocess är det sista som många inblandade önskar. Jag är en av dem.

  Det pågår en diskussion i Sverige om ”okynnesöverklaganden”. Vårt företag är det första att ta avstånd från sådana beteenden. Vi vill helt enkelt inte ta landstingen och regionerna, vilka ju är våra kunder, till domstol. I detta fall ser vi dock tyvärr inte att vi har någon som helst annan möjlighet. Vi är inträngda i ett hörn.

  Jag vill att du ska veta att vi har gjort allt – precis allt – som står i vår makt för att undvika en ny rättsprocess:

  • Innan vi skickade in vårt anbud så ställde vi konkreta frågor kring anbudskriterierna för att det skulle vara glasklart för alla parter vilka data som skulle redovisas. Vi fick svar som bekräftade hur det skulle gå till och vilken modell som skulle användas. Dock användes en annan modell – oklart vilken.
  • Vi gav två dagar efter vi fått beskedet Stockholms läns landsting chansen att korrigera tilldelningsbeslutet och göra en ny tilldelning enligt de kriterier som angavs i underlaget. Vår begäran nekades.
  • Vi och andra, bland annat många journalister, har försökt få ta del av konkurrentens medicinska data och uträkningar – inklusive pris. Även dessa önskemål avslogs.

  Därför känner oss i dag tvingade att överklaga tilldelningsbeslutet. Som läkemedelsbolag vill vi givetvis att våra läkemedel används, men framförallt handlar det om att i linje med svenska myndigheters vilja ge svenska flickor så bra skydd mot cancer som möjligt.

  Med vänlig hälsning,

  Niclas Holmberg
  Presschef GSK Sverige

  View Comment
  Reply
 6. Jag hejar på GSK…

  View Comment
  Reply
 7. HPV infektioner KAN orsaka livmoderhalscancer.
  Oftast läker dessa spontant ut i över 90 % såvida man inte smittas gång på gång tex av sin egen partner. Det verkar inte som om någon verkar bry sig om att det dör unga kvinnor som tagit dessa HPV men man kanske tycker annorlunda den dag någon i ens omgivning drabbas eller man har blivit infertil av vaccinen. Det har inte gjorts några som helst studier på den aspekten heller lika lite som varför vissa får cancer trots att man tagit vaccinen. Inget av dessa läkemedelsbolag kommer att ta något som helst ansvar får eventuella biverkninger och definitivt inte GSK som vi vet hur de agerat mot de som drabbats av narkolepsi efter svininfluensan.

  View Comment
  Reply

Rasism, personliga kränkningar/påhopp och falska email gör att jag inte publicerar din kommentar. Älskar snälla kommentarer och sakliga diskussioner ;)

 • Translate:

 • krulli

  Jag sålde nästan allt jag ägde och befinner mig nu på resande fot. Kommer att leva på sparade pengar, försöka ta ett digitalt jobb, förhoppningsvis och njuta av livet som det ska njutas.
  JAG har hoppat av ekorrhjulet och försöker leva livet så som det ska göras. Njutningsfullt, livfullt och utan en massa saker som tynger.
  Har du frågor är du välkommen att maila mig!

  Just nu är jag i Langkawi, Malaysia. Har varit i Bangkok, Dan Nok, Hong Kong, Koh Lipe och Vietnam sen jag kom hit. Nästa resa går till Koh Lipe.

  Hade en fantastisk resa planerad till Laos - Thailand - Cambodia - Vietnam men den får vänta till ett annat år.

  Fanbrev skickas hit

  På hösten 2011-vintern 2012 var jag på drömresan med min dotter.
  Bara så du vet; jag publicerar inte rasistiska eller kränkande kommentarer på min blogg.

  Vi har vågat;
  MagBloggen™

  Jag är med i Blogg100-utmaningen. dvs blogga varje dag i 100 dagar.
  Blogg100 - Ett inlägg om dagen i 100 dagar

 • Länkar

  Twingly BlogRank

  Twingly Blog Search
  link:http://www.krulli.se/ sort:published
  Recent linking posts

  Besökstoppen

 • Tags

 • Smått och gott


  bloglovin

  krulli
  Blogvertiser

  [Valid RSS]  Translate »